Algemene- en betalingsvoorwaarden

Kus De Wereld kinderyoga, verder omschreven als Kus De Wereld, verzorgt yoga lessen voor kinderen in verschillende leeftijden. Daarnaast verzorgt Kus De Wereld workshops, intuïtief tekeningen en schilderijen met als doel het contact met jezelf te verdiepen; door bewustzijn ontwikkeling van belemmerende overtuigingen en emoties. En hulp en ondersteuning bij levensprocessen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de kinderyoga lessen.

Opening
De yogastudio is geopend vanaf aanvang scholen (medio augustus) tot en met 3de week december en dan vanaf 2de week januari tot aan de schoolvakantie (juli).

 Sluiting
Op feestdagen (goede vrijdag, 1ste en 2de paasdag, koningsdag, Hemelvaartsdag, 1ste en 2de pinksterdag) en tijdens de schoolvakanties is er een aangepast rooster. De aanpassingen worden tijdig aangegeven/gecommuniceerd.

 Lessen
Je schrijft je kind in voor een reeks van 8 yogalessen van Kus De Wereld door het digitale inschrijfformulier in te vullen. Voor het versturen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Kus De Wereld. Na het inschrijven ontvang je via e-mail een factuur met betalingsgegevens. Prijzen zijn incl. BTW. Betaling vindt plaats per bank/giro o.v.v. het factuurnummer. Je definitieve inschrijving voor een lessenreeks volgt na ontvangst van het lesgeld door Kus De Wereld. Je ontvangt hiervan een bevestiging via e-mail. Wanneer het lesgeld niet voorafgaand aan de cursus door Kus De Wereld is ontvangen, kan Kus De Wereld je kind deelname aan de lessenreeks weigeren.

Bij onvoldoende deelnemers worden de yogalessen geannuleerd. Het lesgeld wordt dan per omgaande terugbetaald.

Ontbinding van de inschrijving is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot twee weken voor aanvang van de lessenreeks. Het betaalde lesgeld zal dan binnen 14 dagen op je rekening worden teruggestort.

Bij ontbinding van de inschrijving binnen 14 dagen voor de lessenreeks wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens wanneer je kind voortijdig de lessen beëindigt.

Annulering van deelname aan een lessenreeks door overmacht is mogelijk mits dit aangetoond kan worden. In overleg kan je kind aan een nieuwe lessenreeks meedoen, mits er voldoende plaats is. Het betaalde lesgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe datum.

Wanneer je kind een lesdag niet aanwezig kan zijn, kun je dit via e-mail of telefoon doorgeven, liefst 24 uur voor de les. Terugbetaling van het lesgeld voor gemiste yogalessen is niet mogelijk. Inhalen van door je kind gemiste lessen is wel mogelijk.

Mocht een reeks yogalessen door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft Kus De Wereld het recht een andere datum vast te stellen. Mocht je kind hier niet aan deel kunnen nemen dan heb je recht op terugbetaling van het lesgeld.

Bij ziekte of uitval van de docente voor een lesdag zal Kus De Wereld je zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Kus De Wereld zal zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte of uitval van de docente heb je geen recht op terugbetaling van het lesgeld.

Aansprakelijkheid
Kus De Wereld is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Kus De Wereld aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de yogalessen.

Kus De Wereld kan door ouders/verzorgers niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van de door hun kinderen gevolgde yogalessen. Deelname aan yogalessen van Kus De Wereld geschiedt op eigen risico.

Medisch
Men is verplicht om voor aanvang van de les eventuele lichamelijk of psychische klachten te melden aan de docente. De medische gegevens van je kind worden nooit aan derden verstrekt.

Kus De Wereld kan, op grond van bepaalde medische redenen die bij deelname worden gemeld, de toezegging tot de les of workshop weigeren. Dit kan zijn doordat de docente onvoldoende informatie heeft over bepaalde aandoeningen, het verstorend kan werken op de yoga les of bij deelname de veiligheid in het geding is. In goed overleg kan hiertoe besloten worden.

Promotiemateriaal
Kus De Wereld kan, na toestemming van ouders/verzorgers en kinderen beeld- en/of geluidsopnamen maken tijdens een cursus en deze gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.

Wijzigingen
Kus De Wereld heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma van een lessenreeks van Kus De Wereld en de tarieven aan te passen. Een overzicht van actuele tarieven is op de website te vinden.