Onderweg naar vreugde en harmonie
Na mijn opleiding Vrije Beeldende Kunsten te Antwerpen raakte ik steeds meer geïnteresseerd in het communicatieproces tussen mensen en het overbrengen van een boodschap dan in het maken van kunst. Om mij heen zag en ervoer ik dat een goede relatie met elkaar start met een communicatie zonder codering en ruis. Nadat ik mijn Hbo studie Communicatie had afgerond ging ik aan het werk als communicatie adviseur. Echter ik haalde niet de voldoening uit mijn werk die ik dacht te behalen. Dat resulteerde in spanningen bij mezelf. Ik ging mezelf vragen stellen: Wat brengt mij voldoening? Wie ben ik? Wat zijn mijn kwaliteiten en talenten? Gedurende het proces dat daarop volgde, groeide mijn bewustzijn en werd het mij duidelijk welke processen ik doorliep. Gaandeweg lukte het mij om alles in een groter geheel te plaatsen.

In contact met mijzelf
De communicatie met mijzelf vormde en vormt nu nog steeds een cruciale rol hierbij. Ik heb geleerd om beter naar mezelf te luisteren, naar mijn innerlijke stem/gevoel. Hoe meer ik dat deed en doe, hoe meer ik mezelf serieus neem en respecteer. Met het groeien van mijn zelfkennis en zelfrespect kwam ook de noodzaak en het verlangen om mijzelf te accepteren. Hoe meer ik dat deed (en doe) hoe groter mijn gevoel van eigenwaarde en liefde. Het resultaat daarvan is dat ik betere keuzes maak die mij en mijn omgeving vreugde en harmonie brengen.