Voice Dialogue
Voice Dialogue is een methode om je gemakkelijker uit te spreken over zaken die je bezighouden je meningen, oordelen, gevoelens te verwoorden, oude patronen te herkennen. Erover praten en je uitspreken heeft een helende werking, gevoelens en emoties krijgen dan een plek en verdwijnen en zorgen niet meer voor een belemmering. Het zorgt er tevens voor dat je jezelf beter leert kennen, het vergroot je zelfacceptatie en liefde voor jezelf. De psychologen Hal en Sidra Stone zijn de grondleggers van de Voice Dialogue methode.
Bron: Kus De Wereld

Zelfsturing
Zelfkennis helpt je om aan het roer te staan van je eigen leven. Door het dynamische proces van Voice Dialogue kom je los van ingesleten gewoontes die ons belemmeren. Je bent geen slachtoffer meer van de omstandigheden of van je reactiepatronen. Je krijgt keuze in je handelen. Op deze wijze bescherm je je kwetsbaarheid op een efficiëntere manier en voel je je meer in overeenstemming.

Zelfzorg
Voice Dialogue vergroot je zelfkennis en je krijgt de mogelijkheid om met meer zorg je leven te leiden. Je gaat zien waar je kwetsbaar bent en leert op een nieuwe manier zorgen voor gekwetste en kwetsbare delen. Je leert met liefdevolle vriendelijkheid kijken naar bijvoorbeeld je schaamte, kritiek, oordelen en je ‘lelijke’ kanten. Dit mededogen is als de zon die de schaduw omarmt. Je kan jezelf aanvaarden en waarderen zoals je bent. Doordat je jezelf beter begrijpt en goed voor jezelf zorgt verbeteren je relaties met de omgeving. Doordat je zonder oordeel leert kijken naar jezelf zul je de ander beter kunnen zien in zijn kwaliteit en kwetsbaarheid.
Bron: Voicedialogue.nu

Theorie achter Voice Dialogue
Voice dialogue is een vorm van alternatieve gesprekstherapie waarbij men tracht de verschillende kanten van een persoonlijkheid te belichten en deze met elkaar in balans te brengen. De theorie achter voice dialogue is dat iedere persoonlijkheid bestaat uit deelpersoonlijkheden, binnen voice dialogue vaak de verschillende ‘ikken’ genoemd. Elk van deze deelpersoonlijkheden is uniek: het heeft eigen gedrag, gedachten, wensen, gevoelens en bewustzijn. De deelpersoonlijkheden zijn in de loop van ons leven, met name in de vroege jeugd, ontstaan uit noodzaak. Wanneer een kind merkt dat bepaalde gedrags- en gedachtepatronen meer gewaardeerd worden of meer opleveren dan andere, zal het bepaalde kanten van zijn of haar persoonlijkheid sterker gaan ontwikkelen. Vanaf dat moment treden er een of enkele kanten van de persoonlijkheid op de voorgrond. Tegelijkertijd zullen andere deelpersoonlijkheden op de achtergrond raken: zij worden genegeerd of zelfs ontkend en verstoten. Dit heeft als gevolg dat men volledig leeft vanuit een of enkele dominante deelpersoonlijkheden, die in voice dialogue ook wel de primary selves worden genoemd. De onderdrukte deelpersoonlijkheden, die binnen voice dialogue sub-persoonlijkheden genoemd worden, hebben daardoor geen inbreng meer in het dagelijks leven. Deze eenzijdige ontwikkeling van de persoonlijkheid volstaat soms niet meer. Er is dan sprake van een verstoorde balans tussen de verschillende kanten van de persoonlijkheid.

“Voice dialogue”, wat vrij vertaald “dialoog met innerlijke stemmen” betekend, probeert de balans tussen de verschillende deelpersoonlijkheden te herstellen. Door sub-persoonlijkheden uit te lichten en met hen in gesprek te gaan, krijgen de onderdrukte deelpersoonlijkheden letterlijk opnieuw een stem. Na een geslaagde voice dialogue is de cliënt zich weer bewust van zijn of haar deelpersoonlijkheden, en de functies die deze kunnen vervullen. Met dat bewustzijn ontstaat er een nieuw verworven vrijheid: men is niet meer gebonden aan enkel de primaire deelpersoonlijkheid en heeft voortaan de keuzemogelijkheid om ook te luisteren naar de sub-persoonlijkheden.
Bron: therapiehulp.nl